Mobirise

INFINITY CAPITAL S.A. 

Profil działalności firmy:
doradztwo: transakcyjne, ekonomiczno - finansowe, kupna sprzedaży, restrukturyzacja podmiotów gospodarczych

Nasze atuty:
wiedza - możliwości - doświadczenie
profesjonalizm - bezpieczeństwo - zaufanie 

Mobirise

Skala działania:

  • Oferujemy ekspercką i merytoryczną pomoc z zakresu zarządzania
  • Założyciele i zespół Infinity Capital pochodzą z Polski, zatem realia inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej są nam znane
  • Znajomość rynku polskiego, poszczególnych branż pozwala na właściwą ocenę potencjalnych inwestycji
  • Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie biznesowy dla największych polskich firm: PKN ORLEN SA, Polimex Mostostal SA, Nafta Polska SA, Firma Chemiczna, DWORY SA, GRUPA LOTOS SA
  • Wachlarz narzędzi, którymi się posługujemy pozwala na właściwą ocenę podejmowanych inwestycji i kreowanie wartości spółek
  • Priorytetem jest dla Nas budowanie wartości restrukturyzowanych spółek
  • Doceniamy i szanujemy obecną kadrę kierowniczą

Nasi klienci

INFINITY CAPITAL S.A.

ul. Józefiny Kantorówny 20
40-381 Katowice


KRS 0000349684 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
100.000.00 PLN

  • NIP 7743145455
  • REGON 142270011